Tin tức

5 cuốn sách giúp hiểu rõ hơn về luật hình sự

Bên cạnh Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017 là Luật Thi hành án hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật Hình sự, Hình phạt tiền trong pháp luật hình sự Việt Nam...

00:23 30/10/2022

5 cuốn sách giúp hiểu rõ hơn về luật hình sự

Bên cạnh Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017 là Luật Thi hành án hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật Hình sự, Hình phạt tiền trong pháp luật hình sự Việt Nam...

00:23 30/10/2022

Copyright 2022 © CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ ING